Obavještenje o otvaranju pristiglih prijava po konkursu broj 54/23

U skladu sa članom 5 Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor uposlenika po konkursu broj 54/23, komisija je pristupila otvaranju pristiglih prijava hronološkim redom, onako kako su one pristizale u Ustanovu.

Konstatovano je da su pristigle sljedeće prijave:

Za poziciju broj 1. Spremačica (1 izvršilac) pristigle su sljedeće prijave:

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Dokaz o završenoj školskoj spremi Poziv na prednost pri zapošljavanju
1. Mersiha Hamidović Da Da Da Da Da Da Da
2. Elvedina Korugić Ne Ne Da Da Da Da Ne

 

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za radno mjesto Spremačica (1 izvršilac) koji zadovoljavaju opće uslove konkursa sljedeća:

  1. Mersiha Hamidović

Zbog nepotpune ili neodgovarajuće dokumentacije, opće uvjete za radno mjesto spremačica (1 izvršilac) nisu zadovoljili sljedeći kandidati:

  1. Elvedina Korugić, nisu dostavljeni Prijava za konkurs i  biografija

Kandidatima koji nisu ispunili opće uvjete Konkursa, poslana je obavijest u skladu s Poslovnikom o radu komisije, sa obrazloženjem o nedostajućoj dokumentaciji.

Svim ostalim kandidatima koji su ispunili opće uvjete Konkursa, Konkursna komisija zakazuje intervju u utorak 25.04.2023. godine u 16:30h u prostorijama JU obdanište Travnik.

Semin Konjalić, predsjednik

Adela Dobrić, član

Fikreta Arifović, član

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *