Od 15.07.2019. godine a na osnovu odluke broj 88/19 od dana 09.07.2019. godine, uz prethodnu saglasnost Osnivača, općine Travnik i uz Saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB imenovan je direktor JU obdanište “Travnik” Jasmin Hrnjić. Danom imenovanja direktora, razrješena je dužnosti vd. direktorica Fikreta Arifović.

Obdaništem upravlja Upravni odbor u sastavu:

  1. Danijel Blažević, predsjednik, iz reda osnivača
  2. Vanja Sivro, iz reda osnivača
  3. Alisa Islamović Hrnjić, iz reda osnivača
  4. Arnela Šatrović, iz reda korisnika – roditelja
  5. Šejla Nuhbegović, iz reda uposlenika

Navedeni članovi Upravnog odbora JU obdanište “Travnik” imenovani su na osnovu rješenja Općinskog vijeća od dana 18.09.2015. god.

Nadzor nad radom JU obdanište Travnik vrši Nadzorni odbor koga čine:

  1. Ekrem Mrakić, predsjednik, iz reda osnivača
  2. Irena Pranjić, član iz reda osnivača
  3. Melisandra Trto, član iz reda uposlenih

 

Nadzorni odbor JU Obdaništa “Travnik” imenovan je na osnovu rješenja Općinskog vijeća od dana 25.6.2015.godine.