DIREKTOR

Od 15.07.2019. godine a na osnovu odluke broj 88/19 od dana 09.07.2019. godine, uz prethodnu saglasnost Osnivača, općine Travnik i uz Saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB imenovan je direktor JU obdanište “Travnik” Jasmin Hrnjić.

 

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor JU obdanište Travnik, na osnovu rješenja OV Travnik br. 01-1-01-3-3-183/20 od dana 05.08.2020. čine:

  1. Danijel Blažević – predsjednik, iz reda osnivača
  2. Alisa Islamović Hrnjić – član, iz reda osnivača
  3. Anto Sučić – član, iz reda korisnika – roditelja
  4. Amra Mujčić – član, iz reda korisnika – roditelja
  5. Šejla Nuhbegović – član, iz reda uposlenika