Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja namijenjen je svoj djeci u godini pred polazak u
osnovnu školu.
OPOB obuhvata aktivnosti koje se mogu organizirati jednom ili više puta u sedmici, u maksimalnom dnevnom trajanju od tri sata, a u ukupnom trajanju od, minimalno, 150 sati, u skladu sa potrebama i interesovanju roditelja/skrbnika i djece.

Više o provođenju OPOB-a pročitajte na linku:

https://www.mozks-ksb.ba/uploads/dokumenti/8d873de8-5db1-4cae-81f2-c96f6732c47c.pdf