Program jačanja roditeljske kompetencije

U skladu sa savremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, zahtjevimamodernog društva koje naglašava značaj cjeloživotnog učenja, obdanište postaje mjestoučenja djece i odraslih. Polazeći od razumijevanja roditeljskih potreba i zahtjeva osim uobičajenih oblika saradnje sa roditeljima (informativni roditeljski sastanci, individualni razgovori…), roditeljima omogućavamo da svoje roditeljske vještine i roditeljsku kompetenciju uče i usavršavaju kroz:

  • Komunikacijske roditeljske sastanke
  • Razmjenu iskustva sa odgajateljima i drugim roditeljima, razvijanje komunikacijskih vještina u okviru roditeljskih sastanaka kroz prenošenje vlastitih iskustava kada su u pitanju specifične situacije u okviru odgoja djece, ulozi svakog člana porodice ponaosob u procesu odgoja, realizacija zajedničkih aktivnosti u cilju poboljšanja komunikacije svih sudionika u odgojno obrazovnom radu sa djecom, uključujući i dijete kao aktivnog sudionika u tom procesu,
  • Predavanja za roditelje organizirana u saradnji sa društvenom zajednicom (gosti predavači: pedijatar, stomatolog, psiholog, predstavnici resornog Ministarstva, drugih odgojno-obrazovnih ustanova…), upoznavanje sa institucijama koje mogu pomoći porodicama u zadovoljavanju potreba djece i roditelja, zaštiti zdravlja djece, sticanje novih znanja iz različitih područja,
  • Radionice za roditelje- omogućiti samouvid u osobna znanja, osjećaje, mišljenja, vještine i ponašanja, odgojne stilove roditelja, usvajanje nenasilnih oblika komunikacije, razvijanje pozitivne slike o sebi, podizanje razine psihološke osjetljivosti roditelja za dječje potrebe, razvijanje kvalitete odnosa.
  • Radionice sa roditeljima će realizovati stručni zaposlenici ustanove na čelu sa direktorom.

U toku školske 2019/ 2020. godine planirane su sljedeće radionice za roditelje.

 Teme za radionice

R.br. NAZIV TEME
1 Važnost boravka djece na otvorenom u svim vremenskim uslovima
2 Pravilna ishrana djece
3 Vršnjačko nasilje
4 Verbalna i neverbalna komunikacija
5 Roditelji 21. vijeka
6 Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
7 Slušanje – važna vještina roditeljstva
8 Kako dijete uči o svijetu oko sebe
9 Granice –zašto i kako
10 Kreiramo i biramo rješenja
11 Roditeljska odgovornost i još neka pitanja
12 Biti roditelj: uticaji i izbori