Okvirni sporazum – hrana  Grand 99 d.o.o. 2022

Ugovor – hljeb Aba 2022

Ugovor – sanitarije Grand 99 d.o.o. 2022

Ugovor  – voće Grand 99 d.o.o. 2022

Ugovor GP Tecta – renoviranje sanitarnih čvorova 2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA SANITARNI CVOROVI 2022

Rješenje grand sanitarije 2022

Rješenje grand voće 2022

Rješenje hljeb 2022

Odluka grand hrana 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2021. GRAND 99 TRAVNIK

Odluka direktni – nabavka hljeba 2021

Odluka direktni – nabavka sanitarija 2021

Odluka direktni – nabavka voća i povrća 2021

Rjesenje aba 2020

Rjesenje grand sanitarije 2020

Rjesenje grand voce 2020

Odluka primaprom 2020