Poštovani roditelji, Vlada Srednjobosanskog kantona 1. septembra 2022. godine donijela je  Odluku o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području SBK (Sl. novine SBK;...

Read More >>