Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište “Travnik” Travnik osnovana  je Odlukom SO Travnik br. 01-165/96 od 23.07.1996.god.

Ustanova je upisana u Sudskom registru poslovnih subjekata u Općinskom sudu Travnik pod  pod MBS: 51-05-0146-10 (stari broj: 2-66) i ima JIB: 4236051120009

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište “TRAVNIK” Travnik, sa  registrovanim sjedištem u Travniku, ul. Lukačka bb, općina Travnik, (u daljem tekstu: Obdanište) ima svojstvo pravnog lica, koje je za treća lica  steklo upisom u Sudski registar.

Obdanište posluje u svoje ime za svoj račun.

Obdanište je upisano  u registru predškolskih ustanova koji vodi za SBK/KSB Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona pod brojem: 03-38-48/2-06 od 15.02.2006 godine.

U  skladu sa  Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010. („Sl Glasnik BiH“ br 47/2010) Ustanova će u svom redovnom poslovanju obavljati djelatnosti  predškolskog odgoja  i obrazovanja  koja su od posebnog  društvenog  interesa i to – 85.10 Predškolsko obrazovanje.