Obdanište u svom vlasništvu ima četiri objekta, kapaciteta 400 djece, na četiri različite lokacije. „Centralni“ objekat nalazi se u centru grada, kao i objekat/prostor u zgradi „Amerikanka“, koji nije u funkciji. Objekat „Kalibunar“, nalazi se u gradskom području, u naselju Kalibunar i trenutno nije u funkciji, kao ni objekat „Turbe“ u prigradskom naselju Turbe.

 

R. br.

 

 

Objekat

 

Adresa

Površina prostora  

Funkcija prostora

Iznajmljeni prostor drugom korisniku

 

Zatvoreni

Otvoreni

1. Centar Vezirska br. 2 1000 700 U upotrebi _
2. Amerikanka Konatur bb 320 300 Nije u upotrebi DA
3. Kalibunar Derviš ef. Korkuta 700 1000 Nije u upotrebi DA
4. Turbe Turbe _ _ Nije u upotrebi NE

 

Prostorni kapaciteti u centralnom objektu obdaništa Travnik:

 

 

R.br.

 

 

PROSTOR

 

BROJ PROSTORIJA

 

POVRŠINA U m²

 

 

NAPOMENA

 

I

 

VLASTITI ZATVORENI PROSTOR

1. Učionica 8 492 U funkciji
2. Igraonica / / /
3. Biblioteka / / /
4. Sala za tjelesni odgoj / / /
5. Kuhinja 1 120 U funkciji
6. Sanitarne prostorije 8 82 U funkciji
7. Ostali zatvoreni prostor 7 300 U funkciji
 

II

VLASTITI OTVORENI PROSTOR

1. Sportska igrališta / / /
2. Dvorište 1 700 U funkciji
3. Školski vrt / / /