Mapa vrtića
 

R. br.

 

 

Objekat

 

Adresa

Površina prostora  

Funkcija prostora

Iznajmljeni prostor drugom korisniku
 

 

Zatvoreni

 

 

Otvoreni

1. Centar Vezirska br. 2 1000 700 U upotrebi _
2. Amerikanka Konatur bb 320 _ Nije u upotrebi DA
3. Kalibunar Derviš ef. Korkuta 800 _ Nije u upotrebi DA
4. Turbe Turbe 300 _ Nije u upotrebi NE