Cijena cjelodnevnog boravka – 120,00 KM

Rezervacija (može se koristiti jednom u toku pedagoške godine) – 30,00 KM