Informacija o provedenom postupku otvaranja pristiglih prijava po konkursu broj 07/22

Konkursna komisija za prijem uposlenika po konkursu br. 07/22 na sastanku održanom 26.02.2022. godine u prostorijama JU obdanište Travnik pristupila je otvaranju pristiglih prijava hronološkim redom, onako kako su one pristizale u Ustanovu.

Konstatovano je da su pristigle sljedeće prijave:

Za poziciju broj 1. Odgajatelj (1 izvršioc) pristigle su sljedeće prijave:

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Diploma o završenoj školskoj spremi Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu Poziv na prednost pri zapošljavanju
1. Amina Haskić Da Da Da Ne Da Ne Da Da
2. Sabina Kukić Da Da Da Da Da Ne Ne
3. Fatima Hazić Da Da Da Da Da Da Da

 

 

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za radno mjesto Odgajatelj (1 izvršioc) koji zadovoljavaju uslove konkursa sljedeća:

 1. Fatima Hazić

Zbog nepotpune ili neodgovarajuće dokumentacije, opće uvjete za radno mjesto Odgajatelj (1 izvršioc) nisu zadovoljili sljedeći kandidati:

 1. Amina Haskić, neodgovarajuća diploma; nije dostavljeno uvjerenje o nekažnjavanju.
 2. Sabina Kukić, neodgovarajuća diploma.

Za poziciju broj 2. Spremačica (1 izvršioc) pristigle su sljedeće prijave:

 

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Dokaz o završenoj školskoj spremi Poziv na prednost pri zapošljavanju  
1. Mirela Pjanić Da Da Da Da Da Ne
2. Elvedina Korugić Da Da Da Da Da Da  
3. Sanela Ješilović Da Da Da Da Da Da  
4. Alisa Zolota Da Da Ne Da Da Da  
5. Medisa Susak Da Da Da Da Da Ne  
6. Dženisa Halep Da Da Da Da Da Ne  
7. Edina Berbić Da Da Da Da Da Da  
8. Senita Šuškić Kargić Da Da Da Da Da Da  
9. Ajša Jašarević Da Da Da Da Da Da  
10. Lejla Daut Da Da Da Da Da Da  
11. Alisa Hadžibegović Da Da Da Da Da Da  
12. Alisa Salkić Da Da Da Da Da Da  

 

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za radno mjesto Spremačica (1 izvršioc) koji zadovoljavaju opće uslove konkursa sljedeća:

 1. Elvedina Korugić
 2. Sanela Ješilović
 3. Edina Berbić
 4. Senita Šuškić Kargić
 5. Ajša Jašarević
 6. Lejla Daut
 7. Alisa Hadžibegović
 8. Alisa Salkić

Zbog nepotpune ili neodgovarajuće dokumentacije, opće uvjete za radno mjesto Spremačica (1 izvršioc) nisu zadovoljili sljedeći kandidati:

 1. Mirela Pjanić – neovjeren dokaz o završenom stepenu obrazovanja
 2. Alisa Zolota – nije dostavljeno uvjerenje o državljanstvu
 3. Medisa Susak – neovjeren dokaz o završenom stepenu obrazovanja
 4. Dženisa Halep – nije dostavljen dokaz o završenom stepenu obrazovanja

Kandidatima koji nisu ispunili opće uvjete Konkursa, biti će poslana obavijest, sa obrazloženjem o nedostajućoj dokumentaciji.

Svim ostalim kandidatima koji su ispunili opće uvjete Konkursa, Konkursna komisija zakazuje pismeno testiranje i intervju u srijedu 02.02.2022. .godine u 16.30h u prostorijama JU obdanište Travnik.

Svi kandidati trebaju da poštuju aktuelne epidemiološke mjere uz obavezno nošenje zaštitnih maski i vlastite hemijske olovke za pismeni test.

Zapisnik konkursne komisije 26.01.2022. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *