Kriteriji bodovanja za prijavljene kandidate na konkursu broj 07/22 i materijal za spremanje ispita

Kriteriji bodovanja za kandidate koji pristupe pismenom testiranu i intervjuu za prijem uposlenika na određeno vrijeme: odgajatelj (1 izvršioc), Spremačica (1 izvršioc)

 I Opći dio

Kriteriji za bodovanje primijenjuju se u procesu odabira kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme odgajatelja (1 izvršioc), Spremačica (1 izvršioc) u skladu sa Odlukom o raspisivanju konkursa za izbor djelatnika broj 07/22 od dana 12.01.2022. godine

II Kriteriji bodovanja za kandidate za poziciju 1. Odgajatelj

Da bi pristupili pismenom/teorijskom dijelu ispita kandidati moraju zadovoljavati opće uvjete propisane Konkursom, koje utvrđuje Komisija za izbor djelatnika na osnovu Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor djelatnika JU Obdaništa “Travnik”.

Ukupan broj bodova koji se može osvojiti na teorijskom/pismenom dijelu ispita i intervjuu je 100 bodova.

Pismeni dio ispita nosi maksimalno 50 bodova ili 50% ukupnih bodova koje kandidat može osvojiti ukupno na pismenom ispitu i intervjuu.

Intervju nosi maksimalno 50 bodova ili 50% ukupnih bodova koje kandidat može osvojiti ukupno na pismenom ispitu i intervjuu.

Pismeni ispit se polaže u formi testa od 10 pitanja od kojih svako nosi po 5 bodova. Moguće je osvojiti maksimalno 50 bodova.

Pismeni ispit traje 60 minuta.

Intervjuu pristupaju kandidati koji ostvare najmanje 30 bodova ili 60% od ukupnog broja bodova na pismenom testu.

Intervju se sastoji od tri pitanja.

Komisija utvrđuje pitanja iz stava (1) ovog člana neposredno prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati istoga dana kada i pismeni ispit.

Intervju obuhvata sljedeće kriterije: a) predznanje o poslu, b) fleksibilnost, c) motiviranost, d) komunikativnost, e) relevantno radno iskustvo, gdje se svaki od kriterija boduje u rasponu od 1 do 10 bodova.

Svim kandidatima na intervjuu postavljaju se pitanja istog sadržaja, a trajanje intervuja je maksimalno 10 minuta.

Kandidati se ocjenjuju na način da im članovi komisije postavljaju pitanja te im se za svaki od pet kriterija dodijeljuje broj bodova u rasponu od 1 do 10.

Broj bodova koje je kandidat ostvario na Intervjuu predstavlja srednju vrijednost svih dodijeljenih bodova od strane članova komisije (minimalno 5, maximalno 50).

     III.

Komisija vrši bodovanje na sljedeći način da zbraja ukupan broj bodova na pismenom testu i intervjuu.

Kandidat može ukupno ostvariti 100 bodova.

     IV.

Materijali za spremanje ispita su sljedeći:

 

    V. Kriteriji bodovanja za kandidate za poziciju 2. Spremačica

Da bi pristupili intervjuu, kandidati moraju zadovoljavati opće uvjete propisane Konkursom, koje utvrđuje Komisija za izbor djelatnika na osnovu Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor djelatnika JU Obdaništa “Travnik”.

   VI.

Intervju se sastoji od 10 pitanja.

Komisija utvrđuje pitanja iz stava (1) ovog člana neposredno prije održavanja intervjua.

Intervju obuhvata sljedeće kriterije: a) predznanje o poslu b) fleksibilnost, c) motiviranost, d) komunikativnost e) relevantno radno iskustvo.

Svim kandidatima na intervjuu postavljaju se pitanja istog sadržaja, a trajanje intervjua je maksimalno 20 minuta.

Kandidati se ocjenjuju na način da im članovi komisije postavljaju pitanja te im se za svako od deset postavljenih pitanja dodijeljuje broj bodova od 1 do 10.

Broj bodova koje je kandidat ostvario na Intervjuu predstavlja srednju vrijednost svih dodijeljenih bodova od strane članova komisije.

   VII.

Kriteriji za bodovanje sastavni su dio Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdaništa “Travnik” Odgajatelj (1 izvršitelj), Spremačica (1 izvršitelj)

poslovnik komisije 26.01.2022.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *