Rezultati pismenog ispita i intervjua po konkursu br. 45/21

Konkursna komisija je dana 30.06.2021.god. obavila pismeni test i intervju sa kandidatima za upražnjeno mjesto odgajatelj (3 izvršioca), kuhar (1 izvršioc) i njegovateljica/medicinska sestra (1 izvršioc).

Komisija je započela sastanak u 15.00h.

Dnevni red:

 1. Kreiranje ispitnih pitanja i kriterija za pismeni ispit i intervju
 2. Testiranje kandidata
 3. Formiranje liste uspješnih kandidata nakon obavljenog testa i intervjua

Ad1)

Komisija je formirala po 10 pitanja za svaku poziciju, te pitanja i kriterije za Intervju. Način bodovanja i ispitna pitanja regulisani su Kriterijima bodovanja br.58/21 i Poslovnikom o radu konkursne komisije broj 61/21.

Ad2)

Testiranje kandidata je započelo u 16.30h u prostorijama obdaništa Travnik uz preduzete neophodne epidemiološke mjere.

Pismenom dijelu konkursne procedure pristupili su kandidati koji su nakon pregleda pristigle dokumentacije, zadovoljili opće uslove konkursa:

 1. Odgajatelji:
 • Nermina Delić
 • Devla Halilović
 • Sanela Jusić
 • Anera Sivro
 1. Kuhar:
 • Amira Hamur
 1. Njegovateljica/medicinska sestra
 • Ehlimana Jašarević
 • Halida Lepir
 • Zekija Kulaš
 • Iman Isak
 • Ševala Šalja

Testu za poziciju 3. nisu pristupile Džemila Hadžić Mahmutović, Hana Zahirović i Meliha Spahić, koje su zadovoljile opće uslove konkursa.

Pitanja na pismenom dijelu testa znanja za odgajatelje bila su:

 1. Predškolski odgoj i obrazovanje _______________________________________________________________ koji se bavi _________________________________________________________ djece predškolske dobi.
 2. Predškolski odgoj i obrazovanjeu Kantonu karakterišu sljedeća razvojna načela:
 3. _________________________________
 4. _________________________________
 5. _________________________________
 6. Predškolske ustanove obavljaju funkciju odgoja i obrazovanja u skladu ______________________________ ___________________________________, usklađenim sa _________________________________ planova i programa i BiH, te u skladu sa ________________________________________________________________ za opremu, didaktička, zdravstveno-higijenska, estetska i druga sredstva.
 7. Princip svjesne aktivnosti se odnosi na poticanje djeteta na _______________________. Svjesna aktivnost je složena pojava i ima svoje rezultate: __________________ , __________________ i ____________________. Učenje sa razumijevanjem je upoznavanje i razumijevanje brojnih mentalnih procesa i operisanje sa njima. Učiti aktivno znači _______________________________________ , djeca trabju sticati znanja ____________ ________________________________________ , ____________________ i __________________________, a izbjegavati saopćavanje znanja u _____________________ obliku i rješenju.
 8. Centar za likovnu umjetnost treba sadržavati __________________________________________________ ___________________________________________________________________________________.Rad u centru odvija se za stolom ili stojeći dok dijete crta/slika na tabli na koju je okačen papir.
 9. Igra je _________________________ oblik učenja.

 

 1. Eksperimentalna metoda je niz pojava u odgojno-obrazovnom radu koje su____________________________ tako da se mogu proučiti eksperimentalno. Odgajateljica namjerno izaziva procese i pojave (na mnoge priprodne pojave se mora čekati ili nema mogućnost za njihovo izvođenje). Eksperimenti uz odgovarajući izbor, dinamičan raspored i njihova finkcionalna povezanost s ostalim metodama doprinose __________________________________________________________.
 2. Etape rada u projektu:
 3. ____________________________________
 4. ____________________________________
 5. ____________________________________
 6. ____________________________________
 7. ____________________________________
 8. Samoevaluacija pokazuje odgajateljici __________________________________________________; sliku ____________________________________________________________ sa djecom; zadovoljava li i kako _____________________________________; zadovoljava _______________________________________kao važnih faktora u odgojno-obrazovnom procesu.
 9. Odgajateljica je ____________________________________ osoba koja provodi ________________________ _________________________________sa djecom predškolske dobi i ________________________________ odgojno-obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj grupi. Ona pravovremeno __________________, _________________________ i _______________________ odgojno-obrazovni rad u dogovorenim periodima.

 

Bodovna lista nakon završenog pismenog ispita:

Rang Ime i prezime Bodovi na pismenom
1. Devla Halilović 50
2. Sanela Jusić 48
3. Anera Sivro 33
4. Nermina Delić 18

 

Pravo pristupa Intervjuu na osnovu bodova stečenih na pismenom testu stekli su sljedeći kandidati:

 1. Devla Halilović
 2. Sanela Jusić
 3. Anera Sivro

Pitanja na intervjuu za odgajatelje bila su:

 1. Recite nešto o sebi i koja je Vaša motivacija za rad u ovom vrtiću?
 2. Kako se nosite sa promjenama u životu i na poslu (navedite iskustvo)?
 3. Šta možete učiniti za ovu Ustanovu, a ostali kadidati ne (navedite iskustvo)?

Na osnovu postavljenih pitanja komisija je ocijenjivala (od 1-10)  pet kriterija kao u tabeli:

Bodovna lista za intervju
predznanje o poslu fleksibilnost motiviranost komunikativnost relevantno radno iskustvo

Bodovna lista za Intervju je sljedeća:

Rang Ime i prezime Bodovi na intervjuu
1. Devla Halilović 50
2. Sanela Jusić 50
3. Anera Sivro 50
4.    

 

Konačna rang lista uspješnih kandidata za poziciju odgajatelj je sljedeća:

Rang Ime i prezime Bodovi na pismenom Bodovi na intervjuu Ukupan broj bodova
1. Devla Halilović 50 50 100
2. Sanela Jusić 48 50 98
3. Anera Sivro 33 50 83

Pitanja na pismenom dijelu testa znanja za kuhara bila su:

 1. Koliko se procentualno dnevnih energetskih potreba djece treba obezbijediti u predškolskoj ustanovi?
 2. Koja je preporučena vrijednost bjelančevina u ukupnoj energetskoj vrijednosti dnevnih obroka u vrtićima?
 3. Koja je preporučena vrijednost ugljenih hidrata u ukupnoj energetskoj vrijednosti dnevnih obroka u vrtićima?
 4. Koja je preporučena vrijednost masti u ukupnoj energetskoj vrijednosti dnevnih obroka u vrtićima?
 5. Koje su potrebe djeteta za vodom za uzrast 1 do 3 godine i 4-6 godina?
 6. Kada i zašto treba djeci davati povrće i voće?
 7. Koliko obroka je predviđeno za jaslički a koliko za vrtićki uzrast prema Normativima?
 8. Na osnovu čega se određuju količine namirnica pri izradi Normativa?
 9. Da li se jelovnici izrađuju u odnosu na godišnja doba?
 10. Koliko kombinacija sadrži jelovnik za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta?

Bodovna lista nakon završenog pismenog ispita:

Rang Ime i prezime Bodovi na pismenom
1. Amira Hamur 48

Pravo pristupa Intervjuu na osnovu bodova stečenih na pismeniom testu stekli su sljedeći kandidati:

 1. Amira Hamur

Pitanja na intervjuu za kuhara bila su:

 1. Recite nešto o sebi i koja je Vaša motivacija za rad u ovom vrtiću?
 2. Kako se nosite sa promjenama u životu i na poslu (navedite iskustvo)?
 3. Šta možete učiniti za ovu Ustanovu, a ostali kadidati ne (navedite iskustvo)?

Na osnovu postavljenih pitanja komisija je ocijenjivala (od 1-10)  pet kriterija kao u tabeli:

Bodovna lista za intervju
Opće osobine fleksibilnost motiviranost predznanje o poslu relevantno radno iskustvo

Bodovna lista nakon završenog Intervjua:

Rang Ime i prezime Bodovi na intervjuu
1. Amira Hamur 50

Konačna rang lista uspješnih kandidata za poziciju kuhar je sljedeća:

Rang Ime i prezime Bodovi na pismenom Bodovi na intervjuu Ukupan broj bodova
1. Amira Hamur 48 50 98

Pitanja na pismenom dijelu testa znanja za njegovateljice/medicinske sestre bila su:

 1. Predškolski odgoj i obrazovanje ____________________________________________________________ koji se bavi ________________________________________________________________________djece predškolske dobi.
 2. Predškolski odgoj i obrazovanjeu Kantonu karakterišu sljedeća razvojna načela:
 3. _____________________________________
 4. _____________________________________
 5. _____________________________________
 6. Njegu djece, te brigu o zdravlju i unapređenju zdravlja djece u dobi od šest mjeseci do polaska u školu ostvaruju ______________________________________________________________________________ _________________________.
 7. Konstruktivizam je kada djeca nastoje __________________________________________, kada su aktivna i kada konstruišu, odnosno kada __________________________________________________________.
 8. Dječiji emocionalni razvoj bit će unaprijeđen budu li djeca u odraslim osobama gledala _______________ ____________________________. Osobe koje brinu o maloj djeci će pružati emocionalnu potporu tako što će: pružati toplinu, reagovati na njihove potrebe, poštovati ih, poticati samopouzdanje, saosjećanje, razvijati osjećaj prihvaćenosti i iskrenosti.
 9. Socijalizacija je proces učenja pravila i običaja nekog društva. Kod male djece socijalizacija se ogleda u razlikovanju _________________________ od ____________________________________. Mala djeca to uče u interakciji sa odraslim osobama koje imaju značajno mjesto u njihovim životima.
 10. Griženje je često ponašanje kod male djece. Ona grizu zbog nekoliko razloga:
 11. _______________________________
 12. _______________________________
 13. _______________________________
 14. _______________________________
 15. Djeca jasličke dovi neprestalno istražuju predmete koji ih okružuju. O tim predmetima uče _____________, __________________, ____________________ i
 16. Rutina hranjenja nije samo davanje hranljivog obroka djeci. To je prilika da se ________________________ između medicinske sestre i djeteta i da se potakne ________________________________ putem gukanja ili osmijeha.
 17. Postupci u sprečavaju širenja bakterija su : __________________, ____________________, ______________ _____________________________________________ i _______________________________ ___________________________.

Bodovna lista nakon završenog pismenog ispita:

Rang Ime i prezime Bodovi na pismenom
1. Ševala Šalja 50
2. Ehlimana Jašarević 19
3. Halida Lepir 5
4. Iman Isak 4
5. Zekija Kulaš 4

Pravo pristupa Intervju na osnovu bodova stečenih na pismenom testu stekli su sljedeći kandidati:

 1. Ševala Šalja

Pitanja na usmenom dijelu testa znanja za njegovatelja/med. sestru bila su:

 1. Recite nešto o sebi i koja je Vaša motivacija za rad u ovom vrtiću?
 2. Kako se nosite sa promjenama u životu i na poslu (navedite iskustvo)?
 3. Šta možete učiniti za ovu Ustanovu, a ostali kadidati ne (navedite iskustvo)?

Na osnovu postavljenih pitanja komisija je ocijenjivala (od 1-10)  pet kriterija kao u tabeli:

Bodovna lista za intervju
Opće osobine fleksibilnost motiviranost predznanje o poslu relevantno radno iskustvo

Bodovna lista za Intervju je sljedeća:

Rang Ime i prezime Bodovi na intervjuu
1. Ševala Šalja 50
2.    

Konačna rang lista uspješnih kandidata je sljedeća:

Rang Ime i prezime Bodovi na pismenom Bodovi na intervjuu Ukupan broj bodova
1. Ševala Šalja 50 50 100

 

Konačnu odluku o prijemu zaposlenika donosi direktor JU obdanište Travnik, odabirom sa Rang liste uspješnih kandidata donesene od strane Konkursne komisije.

Testiranje je završeno u 18.30h

Zapisnik sa 3. sastanka komisije za prijem uposlenika

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *