Informacije o provedenom postupku otvaranja pristiglih prijava po konkursu broj 45/21 objavljen 11.06.2021 u Dnevnom avazu

Dana 22.06.2021. sa početkom u 14.00h u prostorijama JU obdanište Travnik, održan je sastanak Komisije za prijem uposlenika po Konkursu broj 45/21.

Komisija je pristupila otvaranju pristiglih prijava hronološkim redom, onako kako su one pristizale u Ustanovu.

Konstatovano je da su pristigle sljedeće prijave:

Za poziciju broj 1. Odgajatelj (3 izvršioca) pristigle su sljedeće prijave:

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Diploma o završenoj školskoj spremi Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu Poziv na prednost pri zapošljavanju
1. Devla Halilović Da Da Da Da Da Da Da
2. Velida Drobo Da Da Da Da Da NE NE
3. Sanela Jusić Da Da Da Da Da Da Da
4. Emina Kovačević Bečirović NE Da Da NE Da Da Da
5. Sabina Kukić Da Da Da Da Da NE NE
6. Nejra Dupovac Da Da Da NE Da NE NE
7. Aida Karupović Da Da Da NE Da NE NE
8. Alena Fulurija Da Da Da NE Da NE NE
9. Nermina Delić Da Da Da Da Da Da Da
10. Emina Nuhić Čorhusić Da Da Da Da Da NE NE
11. Anera Sivro Bajrić Da Da Da Da Da Da Da

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za radno mjesto Odgajatelj (3 izvršioca) koji zadovoljavaju uslove konkursa sljedeća:

 1. Devla Halilović
 2. Sanela Jusić
 3. Nermina Delić
 4. Anera Sivro Bajrić

Zbog nepotpune ili neodgovarajuće dokumentacije, opće uvjete za radno mjesto Odgajatelj (3 izvršioca) nisu zadovoljili sljedeći kandidati:

 1. Velida Drobo  – nije dostavljena odgovarajuća diploma;  nije dostavljen dokaz o položenom stručnom ispitu za odgajatelja,
 2. Emina Kovačević – Bećirović – nije dostavljena prijava na konkurs; nije dostavljeno uvjerenje o nekažnjavanju,
 3. Sabina Kukić – nije dostavljena odgovarajuća diploma; nije dostavljen dokaz o položenom stručnom ispitu za odgajatelja,
 4. Nejra Dupovac – nije dostavljena odgovarajuća diploma;  nije dostavljen dokaz o položenom stručnom ispitu za odgajatelja; nije dostavljeno uvjerenje o nekažnjavanju,
 5. Aida Karupović – nije dostavljena odgovarajuća diploma;  nije dostavljen dokaz o položenom stručnom ispitu za odgajatelja, nije dostavljeno uvjerenje o nekažnjavanju,
 6. Alena Fulurija – nije dostavljena odgovarajuća diploma;  nije dostavljen dokaz o položenom stručnom ispitu za odgajatelja, nije dostavljeno uvjerenje o nekažnjavanju,
 7. Emina Nuhić Čorhusić – nije dostavljena odgovarajuća diploma;  nije dostavljen dokaz o položenom stručnom ispitu za odgajatelja.

Za poziciju broj 2. Kuhar (1 izvršilac) pristigle su sljedeće prijave:

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Diploma o završenoj školskoj spremi Dokaz o radnom iskustvu Poziv na prednost pri zapošljavanju
1. Amira Hamur da da da da da da da
2. Nedžad Mumbašić da da da da da NE NE

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za radno mjesto Kuhar (1 izvršioc) koji zadovoljavaju opće uslove Konkursa sljedeća:

 1. Amira Hamur

Zbog nepotpune ili neodgovarajuće dokumentacije, opće uvjete za radno mjesto Kuhar (1 izvršioc) nisu zadovoljili sljedeći kandidati:

 1. Nedžad Mumbašić – nije dostavljena odgovarajuća diploma;  nije dostavljen dokaz o radnom iskustvu.

Za poziciju broj 3. Njegovateljica-medicinska sestra (1 izvršilac) pristigle su sljedeće prijave:

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Diploma o završenoj školskoj spremi Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu Poziv na prednost pri zapošljavanju
1. Semina Muslimović NE Da NE NE NE Da Da
2. Džemila Hadžić Mahmutović Da Da Da Da Da Da Da  
3. Iman Isak Da Da Da Da Da Da Da
4. Zekija Kulaš Da Da Da Da Da Da Da
5. Halida Lepir Da Da Da Da Da Da Da
6. Belma Zukić Da Da Da Da Da NE NE
7. Ehlimana Jašarević Da Da Da Da Da Da Da
8. Ševala Šalja Da Da Da Da Da Da Da DA
9. Lejla Daut Da Da Da NE Da Da Da
10. Meliha Spahić Da Da Da Da Da Da Da
11. Amra Šiljak Da Da Da NE Da Da Da
12. Lejla Mević – Đulić Da Da DA Da Da Da NE
13. Hana Zahirović Da Da Da Da Da Da Da
14. Džana Karić – Žilić Da Da Da Da Da NE NE

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za radno mjesto Njegovateljica/medicinska sestra (1 izvršilac) koji zadovoljavaju uslove Konkursa sljedeća:

 1. Džemila Hadžić Mahmutović
 2. Iman Isak
 3. Zekija Kulaš
 4. Halida Lepir
 5. Ehlimana Jašarević
 6. Ševala Šalja – U prijavi se pozvala na prednost pri zapošljavanju po članu 7. Stav 1. tačka 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine FBiH br. 33/04) i dostavila dokaz.
 7. Meliha Spahić
 8. Hana Zahirović

Zbog nepotpune ili neodgovarajuće dokumentacije, opće uvjete za, za radno mjesto Njegovateljica/medicinska sestra (1 izvršioc) nisu zadovoljili sljedeći kandidati:

 1. Semina Muslimović – nije dostavljena prijava na konkurs, nije dostavljeno uvjerenje o državljanstvu, nije dostavljeno uvjerenje o nekažnjavanju, nije dostavljen izvod iz matične knjige rođenih / rodni list,
 2. Belma Zukić – nije dostavljena diploma; nije dostavljen dokaz o položenom stručnom ispitu,
 3. Lejla Daut – nije dostavljeno uvjerenje o nekažnjavanju
 4. Amra Šiljak – nije dostavljeno uvjerenje o nekažnjavanju
 5. Lejla Mević Đulić – nije dostavila dokaz o položenom stručnom ispitu za srednju stručnu spremu
 6. Džana Karić Žilić  – nije dostavljen dokaz o završenoj srednjoj stručnoj spremi; nije dostavila dokaz o položenom stručnom ispitu za srednju stručnu spremu.

Kandidatima koji su ispunili opće uvjete Konkursa, konkursna komisija zakazuje pismeno testiranje i intervju u srijedu 30.06.2021. godine u 16.30h u prostorijama JU obdanište Travnik, Lukačka bb 72270 Travnik.

Svi kandidati koji pristupe pismenom testiranju i intervjuu trebaju poštovati epidemiološke mjere ( nošenje maske, vlastita hemijska olovka).

Kriteriji bodovanja i materijali za spremanje testa nalaze se na linku: https://www.obdanistetravnik.edu.ba/2021/06/23/kriteriji-bodovanja-po-konkursu-broj-45-21-i-materijali-za-spremanje-testa/

U prilogu se nalazi Zapisnik konkursne komisije sa otvaranja pristiglih ponuda: Zapisnik konkursne komisije od dana 22.06.2021

Poslovnik o radu konkursne komisije nalazi se na linku: Poslovnik komisije za prijem uposlenika

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u sbk/ksb nalazi se na linku: https://sbk-ksb.gov.ba/images/Ministarstvo_privrede/Uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_u_Srednjobosanskom_kantonu_-_Sluzbene_novine_SBK_br.7_-_19.pdf

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *