Kriteriji bodovanja po konkursu broj 14/24

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

JAVNA USTANOVA OBDANIŠTE -TRAVNIK- TRAVNIK

Broj: 38/24

Datum:04.02.2024. godine

Na osnovu Odluke o raspisivanju Konkursa za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme br. 14/24 od dana 24.01.2024. godine i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine broj 7. od dana 10.07.2019.godine), direktor JU obdanište Travnik donosi:

Kriterije bodovanja za kandidate koji pristupe intervjuu Konkursa

za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca: spremačica (1 izvršilac)

  1. Opći dio

Kriteriji za bodovanje primijenjuju se u procesu odabira kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca: spremačica (1 izvršilac), u skladu sa Odlukom o raspisivanju konkursa za prijem uposlenika broj 14/24 od dana 24.01.2024. godine

  1. Kriteriji bodovanja za kandidate

Da bi pristupili intervjuu kandidati moraju zadovoljavati opće uvjete propisane Konkursom, koje utvrđuje Komisija za izbor uposlenika na osnovu Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdaništa “Travnik”.

Intervju se sastoji od 10 pitanja.

Komisija utvrđuje pitanja iz stava (1) ovog člana neposredno prije održavanja intervjua.

Intervju obuhvata sljedeće kriterije: a) predznanje o poslu b) fleksibilnost, c) motiviranost, d) komunikativnost e) relevantno radno iskustvo.

Svim kandidatima na intervjuu postavljaju se pitanja istog sadržaja, a trajanje intervjua je maksimalno 20 minuta.

Kandidati se ocjenjuju na način da im članovi komisije postavljaju pitanja te im se za svako od deset postavljenih pitanja dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Broj bodova koje je kandidat ostvario na Intervjuu predstavlja srednju vrijednost svih dodijeljenih bodova od strane članova komisije.

Kandidat može ukupno ostvariti 100 bodova.

  • Kriteriji bodovanja kao dio Poslovnika komisije za izbor uposlenika

Kriteriji za bodovanje sastavni su dio Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdaništa “Travnik” spremačica (1 izvršilac) na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Dostaviti:

  • Komisija za izbor uposlenika                                                                                                                                                                                     direktor
  • a/a                                                                                                                                                                                                                             Jasmin Hrnjić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *