Zapisnik konkursne komisije po konkursu 14/24 – otvaranje pristiglih prijava

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

JU OBDANIŠTE –TRAVNIK-

TRAVNIK

KONKURSNA KOMISIJA

Broj: 41/24

Datum: 07.02.2024. god.

 Z A P I S N I K

 

Sa sastanka Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdanište “Travnik”: spremačica (1 izvršilac) po Konkursu broj 14/24 i Rješenja o imenovanju Konkursne komisije broj 28/24, na konstituirajućoj sjednici od dana 07.02.2024.god. donijela je sljedeći dnevni red:

 1. Konstituiranje komisije
 2. Donošenje Poslovnika o radu konkursne komisije
 3. Otvaranje pristiglih prijava

Ad1)

Na osnovu Rješenja o imenovanju konkursne komisije broj 28/24 utvrđen je sastav komisije kako slijedi:

 1. Adela Dobrić, predsjednica komisije
 2. Mirela Spahić, članica
 3. Alen Čogić, član

Zamjenski članovi:

 1. Mija Halilagić
 2. Sanela Jusić
 3. Asaf Smajić

Poslove administrativno-tehničkog sekretara: Marijana Šantić.

Ad2)

Na osnovu člana 5. Stav 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (”Službene novine SBK/KSB”, broj 10/19),   donesen je Poslovnik o radu konkursne komisije br. 40/24, koji se sastoji od 13. članova koji propisuju rad komisije i usklađen je s Kriterijima bodovanja propisanim od strane poslodavca.

Ad3)

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Obdaništa “Travnik”  broj 14/24 od 24.01.2024. god. raspisan je Konkurs za prijem:

 1. Spremačica (1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Komisija je pristupila otvaranju pristiglih prijava hronološkim redom, onako kako su one pristizale u Ustanovu.

Konstatovano je da su pristigle sljedeće prijave:

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Dokaz o završenoj školskoj spremi Poziv na prednost pri zapošljavanju
1. Ferizada Osmanović DA DA DA DA DA DA NE
2. Maida Mikić DA DA DA DA DA DA NE
3. Nermana Alekić NE NE DA DA DA DA NE
4. Mahira Hodžić DA DA DA DA DA DA NE*
5. Adila Begović DA DA DA DA DA DA NE
6. Amila Repak NE DA DA DA DA DA NE
7. Alma Hamidović NE DA DA DA DA DA NE
8. Sumeja Ribo DA DA DA DA DA DA NE

 

Komisija je konstatovala da je lista kandidata, za radno mjesto spremačica (1 izvršilac) koji zadovoljavaju opće uslove konkursa sljedeća:

 1. Ferizada Osmanović
 2. Maida Mikić
 3. Mahira Hodžić
 4. Adila Begović
 5. Sumeja Ribo

*Kandidatkinja Mahira Hodžić pozvala se na prednost pri zapošljavanju po članu 9. tačka 5. Zakona o dopunskim pravima branitelja SBK. Dostavljeni dokaz, akt broj 03-37-04-177/24 od dana 29.01.2024. godine nije na ime kandidatkinje i ne dokazuje da je kandidatkinja ostvarila pravo po članu 17. i 18. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Federacije BiH broj 33/04; 56/05; 44/05 –odluka US, 70/07, 09/10; 95/13 – odluka US, 90/17 i 29/22), stoga se navedeni dokaz ne uzima kao relevantan po Zakonu na koji se imenovana pozvala.

Zbog nepotpune ili neodgovarajuće dokumentacije, opće uvjete za radno mjesto spremačica (1 izvršilac) nisu zadovoljili sljedeći kandidati:

 1. Nermana Alekić (u dostavljenoj dokumentaciji nedostaje Prijava na konkurs i biografija)
 2. Amila Repak (u dostavljenoj dokumentaciji nedostaje Prijava na konkurs)
 3. Alma Hamidović (u dostavljenoj dokumentaciji nedostaje Prijava na konkurs)

Kandidatima koji nisu ispunili opće uvjete Konkursa, biti će poslana obavijest u skladu s Poslovnikom o radu komisije, sa obrazloženjem o nedostajućoj dokumentaciji.

Svim ostalim kandidatima koji su ispunili opće uvjete Konkursa, Konkursna komisija zakazuje intervju u ponedjeljak 12.02.2024. godine u 16:30h u prostorijama JU obdanište Travnik.

Sastanak konkursne komisije počeo je u 16:00 sati.

Sastanak je završen u 18:00 sati.

Sljedeći sastanak konkursne komisije održati će se u utorak 12.02.2024. godine u 14.00h

Konkursna komisija:

 1. Adela Dobrić, predsjednica komisije
 2. Mirela Spahić, član
 3. Alen Čogić, član

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *