Rezultati po Konkursu broj 156/23 – Opći uslovi konkursa

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

JU OBDANIŠTE –TRAVNIK-

TRAVNIK

KONKURSNA KOMISIJA

Broj: 168/23

Datum: 22.09.2023.

 Z A P I S N I K

 

Sa sastanka Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdanište “Travnik”: odgajatelj (3 izvršioca), njegovatelj/medicinska sestra (1 izvršilac), kuhar (1 izvršilac), po Konkursu broj 156/23 i Rješenja o imenovanju Konkursne komisije broj 162/23, na konstituirajućoj sjednici od dana 22.09.2023.god. donijela je sljedeći dnevni red:

 1. Konstituiranje komisije
 2. Donošenje Poslovnika o radu konkursne komisije
 3. Otvaranje pristiglih prijava

Ad1)

Na osnovu Rješenja o imenovanju konkursne komisije broj 162/23 utvrđen je sastav komisije kako slijedi:

 1. Azem Ejubović, predsjednik komisije
 2. Adela Dobrić, član
 3. Alen Čogić, član
 4. Zamjenski članovi komisije su:

Zamjenski članovi:

 1. Nisveta Gazić
 2. Ajla Smajić
 3. Mija Halilagić

Poslove administrativno-tehničkog sekretara obavlja Marijana Šantić.

Ad2)

Na osnovu člana 5. Stav 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (”Službene novine SBK/KSB”, broj 10/19),   donesen je Poslovnik o radu konkursne komisije br. 167/23, koji se sastoji od 16. članova koji propisuju rad komisije i usklađen je s Kriterijima bodovanja propisanim od strane poslodavca.

Ad3)

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Obdaništa “Travnik”  broj 156/23 od 11.09.2023. god. raspisan je Konkurs za prijem:

 1. Odgajatelj (3 izvršitelja) – na određeno vrijeme s početkom od 01.10.2023. godine do 31.08.2024. godine,
 2. Kuhar (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s početkom od 01.10.2023. godine do 31.08.2024. godine,
 3. Njegovateljica/medicinska sestra (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s početkom od 01.10.2023. godine do 31.08.2024. godine,

Komisija je pristupila otvaranju pristiglih prijava hronološkim redom, onako kako su one pristizale u Ustanovu.

Konstatovano je da su pristigle sljedeće prijave:

Za poziciju broj 1. Odgajatelj (3 izvršioca) pristigle su sljedeće prijave:

 

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Diploma o završenoj školskoj spremi Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu Poziv na prednost pri zapošljavanju
1. Dženana Halilović Da Da Da Da Da Ne Ne Ne
2. Sanela Jusić Da Da Da Da Da Da Da Da
3. Lejla Grabus Da Da Da Da Da Da Da Ne
4. Amina Haskić Da Da Da Ne Da Ne Ne Da
5. Aida Palić Da Da Da Da Da Da Da Da

 

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za radno mjesto Odgajatelj (3 izvršioca) koji zadovoljavaju uslove konkursa sljedeća:

 1. Sanela Jusić
 2. Lejla Grabus
 3. Aida Palić

Zbog nepotpune ili neodgovarajuće dokumentacije, opće uvjete za radno mjesto Odgajatelj (3 izvršioca) nisu zadovoljili sljedeći kandidati:

 1. Dženana Halilović, neodgovarajuća diploma (dostavljena diploma Magistar pedagogije i psihologije), i uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 2. Amina Haskić, neodgovarajuća diploma (dostavljena diploma Magistar razredne nastave) i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (dostavljeno uvjerenje o položenom stručnom ispitu za Razrednu nastavu), nije dostavljeno uvjerenje o nekažnjavanju.

Za poziciju broj 2. Kuhar (1 izvršilac) pristigle su sljedeće prijave:

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Diploma o završenoj školskoj spremi Dokaz o radnom iskustvu Poziv na prednost pri zapošljavanju
1. Amira Hamur Da Da Da Da Da Da Da Ne

 

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za radno mjesto Kuhar (1 izvršilaoc) koji zadovoljava uslove konkursa sljedeća:

 1. Amira Hamur

Za poziciju broj 3. Njegovatelj/medicinska sestra (1 izvršilac) pristigle su sljedeće prijave:

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Izvod iz matične knjige rođenih Diploma o završenoj školskoj spremi Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu Poziv na prednost pri zapošljavanju
1. Zerina Pajić Da Da Da Da Da Da Da Ne
2. Dženana Imamović Da Da Da Da Da Da Da Ne
3. Anita Kutleša Da Da Ne Da Da Ne Da Ne
4. Ševala Šalja Da Da Da Da Da Da Da Da

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za radno mjesto Njegovatelj/medicinska sestra (1 izvršilac) koji zadovoljavaju uslove konkursa sljedeća:

 1. Zerina Pajić
 2. Dženana Imamović
 3. Ševala Šalja

Zbog nepotpune ili neodgovarajuće dokumentacije, Opće uvjete za radno mjesto Njegovatelj/medicinska sestra (1 izvršilac) nije zadovoljio sljedeći kandidat:

 1. Anita Kutleša, nije dostavljeno uvjerenje o državljanstvu, neovjerena kopija diplome.

Kandidatima koji nisu ispunili opće uvjete Konkursa, biti će poslana obavijest u skladu s Poslovnikom o radu komisije, sa obrazloženjem o nedostajućoj dokumentaciji.

Svim ostalim kandidatima koji su ispunili opće uvjete Konkursa, Konkursna komisija zakazuje pismeno testiranje i intervju u četvrtak 28.09.2023. godine u 16.00h u prostorijama JU obdanište Travnik.

Sljedeći sastanak konkursne komisije održati će se u četvrtak 28.09.2023. u 14.00h

Konkursna komisija:

Azem Ejubović, predsjednik

Adela Dobrić, član

Alen Čogić, član

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *