Kriteriji bodovanja po konkursu broj 156/23

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

JAVNA USTANOVA OBDANIŠTE -TRAVNIK- TRAVNIK

Broj: 163/23

Datum:  18.09.2023. godine

Na osnovu Odluke o raspisivanju Konkursa za prijem uposlenika na određeno vrijeme br. 156/23 od dana 11.09.2023. godine i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine broj 7. od dana 10.07.2019.godine), direktor JU obdanište Travnik donosi:

Kriterije bodovanja za kandidate koji pristupe pismenom testiranu i intervjuu

za prijem uposlenika na određeno vrijeme: odgajatelj (3 izvršioca), njegovatelj/medicinska sestra (1 izvršilac), kuhar (1 izvršilac)

I. Opći dio

Kriteriji za bodovanje primijenjuju se u procesu odabira kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme odgajatelj (3 izvršioca), njegovatelj/medicinska sestra (1 izvršilac), kuhar (1 izvršilac), u skladu sa Odlukom o raspisivanju konkursa za izbor djelatnika broj 156/23 od dana 11.09.2023. godine

II. Kriteriji bodovanja za kandidate za pozicije 1. odgajatelj, 2. njegovatelj/medicinska sestra, 3. kuhar

Da bi pristupili pismenom/teorijskom dijelu ispita kandidati moraju zadovoljavati opće uvjete propisane Konkursom, koje utvrđuje Komisija za izbor uposlenika na osnovu Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdanište “Travnik”.

Ukupan broj bodova koji se može osvojiti na teorijskom/pismenom dijelu ispita i intervjuu je 100 bodova.

Pismeni dio ispita nosi maksimalno 50 bodova ili 50% ukupnih bodova koje kandidat može osvojiti ukupno na pismenom ispitu i intervjuu.

Intervju nosi maksimalno 50 bodova ili 50% ukupnih bodova koje kandidat može osvojiti ukupno na pismenom ispitu i intervjuu.

Pismeni ispit se polaže u formi testa od 10 pitanja od kojih svako nosi po 5 bodova. Moguće je osvojiti maksimalno 50 bodova.

Pismeni ispit traje 60 minuta.

Intervjuu pristupaju kandidati koji ostvare najmanje 25 bodova ili 50% od ukupnog broja bodova na pismenom testu.

Intervju se sastoji od pet pitanja.

Komisija utvrđuje pitanja iz stava (1) ovog člana neposredno prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati istoga dana kada i pismeni ispit.

Intervju obuhvata sljedeće kriterije: a) predznanje o poslu, b) fleksibilnost, c) motiviranost, d) komunikativnost, e) relevantno radno iskustvo.

Svim kandidatima na intervjuu postavljaju se pitanja istog sadržaja, a trajanje intervuja je maksimalno 20 minuta.

Kandidati se ocjenjuju na način da im članovi komisije postavljaju pitanja te im se za svaki od pet pitanja/kriterija dodijeljuje broj bodova u rasponu od 1 do 10.

Broj bodova koje je kandidat ostvario na Intervjuu predstavlja srednju vrijednost svih dodijeljenih bodova od strane članova komisije (minimalno 5, maximalno 50).

Komisija vrši bodovanje na sljedeći način da zbraja ukupan broj bodova na pismenom testu i intervjuu.

Intervju se održava istoga dana kada i pismeni ispit.

Intervjuu pristupaju kandidati koji ostvare najmanje 25 bodova ili 50% od ukupnog broja bodova na pismenom testu.

Kandidat može ukupno ostvariti 100 bodova.

Materijali za spremanje ispita za kandidate za poziciju 1. odgajatelj su sljedeći:

Materijali za spremanje ispita za kandidate za poziciju 2. njegovatelj/medicinska sestra su sljedeći:

Stokes Szanton Eleanor (2005) Kurikulum za jaslice – razvojno primjereni program za djecu od rođenja do 3 godine, Izdavač: Pučko otvoreno učilište Korak po Korak, Zagreb 2005. https://www.korakpokorak.hr/materijali/kurikulum-za-jaslice-razvojno-primjereni-program-za-rad-s-djecom-od-0-do-3-godine

Materijali za spremanje ispita za kandidate za poziciju 3. kuhar su sljedeći:

  • Normativi za ishranu djece u jaslicama i vrtiću, Izdavač: Zavod za unaprijeđenje domaćinstva BiH – odjeljenje za unaprijeđenje individualne kolektivne ishrane Sarajevo 1987.god.dostupno u biblioteci JU obdanište Travnik

III. Kriteriji bodovanja kao dio Poslovnika komisije za izbor uposlenika

Kriteriji za bodovanje sastavni su dio Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdaništa “Travnik” odgajatelj (2 izvršioca), njegovatelj/medicinska sestra (1 izvršilac), kuhar (1 izvršilac), spremačica (1 izvršilac).

Dostaviti:

  • Komisija za izbor uposlenika                                                                                                                                                                    direktor
  • a/a                                                                                                                                                                                                             Jasmin Hrnjić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *