Lista kandidata koji zadovoljavaju opće uvjete po konkursu br. 81/23

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Obdaništa “Travnik”  broj 81/23 od 10.05.2023. god. raspisan je Konkurs za izbor i imenovanje:

  1. Direktor (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine.

Rješenjem o imenovanju Konkursne komisije broj 82/23, imenovana je komisija za provođenje procedure izbora direktora JU obdanište Travnik.

Konkursna komisija za izbor i imenovanje direktora  JU Obdanište “Travnik”: direktor (1 izvršilac) po Konkursu broj 81/23, na konstituirajućoj sjednici od dana 25.05.2023.god. donijela je sljedeći dnevni red:

  1. Donošenje Poslovnika o radu konkursne komisije
  2. Otvaranje pristiglih prijava
  3. Razno

Na osnovu člana 5. Stav 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (”Službene novine SBK/KSB”, broj 10/19),  donesen je Poslovnik o radu konkursne komisije br. 101/23, koji se sastoji od 13. članova koji propisuju rad komisije i usklađen je s Kriterijima bodovanja propisanim od strane poslodavca.

Komisija je zatim pristupila otvaranju pristiglih prijava hronološkim redom, onako kako su one pristizale u Ustanovu.

Komisija je konstatirala da je pristigla samo jedna prijava u zadanom roku, dana 16.05.2023. u 09.55 (br. Protokola 91/23), kako slijedi:

r.br. Ime i prezime Prijava Biografija GPR Uvjerenje o državljanstvu Izvod iz matične knjige rođenih Dokaz o stručnoj spremi Dokaz o radnom iskustvu Dokaz o položenom stručnom ispitu Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak Izjave iz alineja 4,5,6 i 7 (opći uslovi) *Napomena
Jasmin Hrnjić + + + + + + + + + + +

 

*Poziv na član 7. stav 1. tačka 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine FbiH br. 33/04) i član 3. stav 1. tačka 5. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica( Službene novine FBiH br. 70/05 i 70/06).

Komisija je konstatirala da je lista kandidata, za izbor i imenovanje direktora (1 izvršilac) koji zadovoljavaju opće uslove konkursa sljedeća:

  1. Jasmin Hrnjić

Kandidatu koji ispunjava opće uvjete Konkursa, Konkursna komisija zakazuje pismeni ispit i intervju dana  27.05.2023. godine u 12:00h u prostorijama JU obdanište Travnik.

Konkursna komisija:

Semin Konjalić, predsjednik

Adela Dobrić, član

Alen Čogić, član

Administrativno-tehnički sekretar Marijana Šantić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *