Rang lista uspješnih kandidata po konkursu br. 103/22

JU ”OBDANIŠTE” TRAVNIK

KOMISIJA ZA IZBOR UPOSLENIKA PO KONKURSU BR. 103/22

Broj: 122/22

Datum:             20.06.2022. god.

 

Komisija za izbor po Javnom konkursu za izbor uposlenika u JU obdanište Travnik i to: odgajatelj (2 izvršioca), njegovatelj/medicinska sestra (1 izvršilac), kuhar (1 izvršilac), spremačica (1 izvršilac) po Konkursu broj 103/22 objavljenog dana 02.06.2022. u dnevnim novinama Dnevni avaz i Službi za zapošljavanje SBK/KSB, donosi Rang listu uspješnih kandidata, kako slijedi:

RANG LISTA

uspješnih kandidata za poziciju pod rednim brojem 1. ODGAJATELJ (2 izvršioca)

Rang Ime i prezime Ukupan broj bodova
1. Devla Halilović 100
2. Sanela Jusić 100

RANG LISTA

uspješnih kandidata za poziciju pod rednim brojem 2. NJEGOVATELJ/MED. SESTRA (1 izvršilac)

Rang Ime i prezime Ukupan broj bodova
1. Ševala Šalja* 100
2. Mubera Agić 86
3. Hatidža Begović 77

RANG LISTA

uspješnih kandidata za poziciju pod rednim brojem 3. KUHAR (1 izvršilac)

Rang Ime i prezime Ukupan broj bodova
1. Amira Hamur 100

RANG LISTA

uspješnih kandidata za poziciju pod rednim brojem 4. SPREMAČICA (1 izvršioc)

Rang Ime i prezime Ukupan broj bodova
1. Mersiha Hamidović* 100
2. Alisa Salkić 88
3. Sandra Andrić 83
4. Alisa Zolota 80
5. Azra Hodžić 78
6. Ajla Todorovac 73
7. Eldina Balilhodžić 70
8. Martina Marković 67

 

*Poziv na član 7. stav 1. tačka 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH (službene novine FBiH br. 33/04)

*²Pozvala se na član 3. Zakona o  posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica FBiH (Službene novine Federacije BiH» broj 70/05 i 70/06)

 

KOMISIJA:

Semin Konjalić, predsjednik

Adela Dobrić, član

Mija Halilagić, član

RANG LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA 20.06.2022.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *