Lista primljenih kandidata po Konkursu broj 69/20

Na osnovu člana 9. i 11. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-a ( Sl.novine broj: 7/19 ) i konačne liste uspješnih kandidata Komisije za provođenje javnog oglasa/ konkursa Javne ustanove Obdanište -Travnik-, direktor JU ustanove Obdanište Travnik, donosi:

O D L U K U

o prijemu radnika na određeno vrijeme od 20.09.2020. do 30.06.2021. godine

I

Za poziciju odgajatelj (2 izvršioca) u radni odnos  na određeno vrijeme od 20.09.2020 do 30.06.2021. godine, u primaju se:

  1. Devla Halilović, odgajatelj (sa ukupno osvojenih 100 bodova)
  2. Sanela Jusić, odgajatelj (sa ukupno osvojenih 95 bodova)

Za poziciju kuhar (1 izvršioc) u radni odnos  na određeno vrijeme od 20.09.2020 do 30.06.2021. godine, u prima se:

  1. Amira Hamur (sa ukupno osvojenih 100 bodova).

Za poziciju njegovateljice/medicinske sestre (1 izvršioc) u radni odnos  na određeno vrijeme od 20.09.2020 do 30.06.2021. godine, u prima se:

  1. Ševala Šalja (sa ukupno osvojenih 100 bodova.)

II

Odluka je donesena na osnovu Liste uspješnih kandidata koja se nalazi se oglasnoj ploči i web stranici Javne ustanove obdanište „Travnik“ .

III

Izabrani kandidati trebaju se javiti na posao po pozivu direktora. Ukoliko se ne jave smatrat će se da su odustali od prijema u radni odnos u Javnu ustanovu obdanište „Travnik“.

IV

U slučaju da kandidat odustane, prima se kandidat kojeg pozove direktor Javne ustanove obdanište „Travnik“ sa liste uspješnih kandidata.

V

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Upravnom odboru JU obdanište Travnik u roku od  osam dana od prijema obavijesti o donošenju ove odluke.

 

Jasmin Hrnjić

direktor

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *