Konačna rang lista kandidata po Konkursu br. 69/20

Konkursna komisija dana 09.09.2020.god. obavila  je pismeni test i intervju sa kandidatima za upražnjeno mjesto odgajatelj (2 izvršioca), kuhar (1 izvršioc) i njegovateljica/medicinska sestra (1 izvršioc).

Po završenom testiranju zaključena je konačna rang lista uspješnih kandidata:

 

Konačna rang lista uspješnih kandidata za radno mjesto odgajatelj (2 izvršioca) je sljedeća:

Rang Ime i prezime Bodovi na pismenom Bodovi na intervjuu Ukupan broj bodova
1. Devla Halilović 50 50 100
2. Sanela Jusić 45 50 95
3. Nerimana Tvrtković 35 50 85
4. Semina Petak-Kapetan 30 50 80

Konačna rang lista uspješnih kandidata za radno mjesto kuhar (1 izvršioc) je sljedeća:

Rang Ime i prezime Bodovi na pismenom Bodovi na usmenom Ukupan broj bodova
1. Amira Hamur 50 50 100

 

Konačna rang lista uspješnih kandidata za radno mjesto njegovateljica/medicinska sestra (1 izvršioc) je sljedeća:

Rang Ime i prezime Bodovi na pismenom Bodovi na intervjuu Ukupan broj bodova
1. Ševala Šalja 50 50 100
2. Amela Đogić 40 50 90

 

Konačnu odluku o prijemu zaposlenika donosi direktor JU obdanište Travnik, odabirom sa Rang liste uspješnih kandidata donesene od strane Konkursne komisije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *