Kriteriji bodovanja po konkursu br. 69/20: odgajatelj (2izvršioca); kuhar (1 izvršioc) i Njegovateljica- medicinska sestra (1 izvršioc)

Na osnovu Odluke o raspisivanju Konkursa za prijem djelatnika na određeno vrijeme br. 69/20 od dana 19.08.2020 i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine br.7. od dana 10.07.2019.godine), direktor JU obdanište Travnik donosi:

 

Kriterije bodovanja za kandidate koji pristupe pismenom testiranu i intervjuu

Za prijem uposlenika na određeno vrijeme: odgajatelj (2 izvršioca), kuhar (1 izvršioc) i njegovateljica – medicinska sestra (1 izvršioc)

 

I.

 

Kriteriji za bodovanje primijenjuju se u procesu odabira kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme odgajatelja (2 izvršioca), kuhar (1 izvršioc) i njegovateljica – medicinska sestra (1 izvršioc) u skladu sa Odlukom o raspisivanju konkursa za izbor djelatnika broj 69/20 od dana 19.08.2020. godine

II.

 

Da bi pristupili pismenom/teorijskom dijelu ispita, kandidati moraju zadovoljavati opće uvjete propisane Konkursom, koje utvrđuje Komisija za izbor djelatnika na osnovu Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor djelatnika JU Obdaništa “Travnik”.

III.

 

Ukupan broj bodova koji se može osvojiti na teorijskom/pismenom dijelu ispita i intervjuu je 100 bodova.

Pismeni dio ispita nosi maksimalno 50 bodova ili 50% ukupnih bodova koje kandidat može osvojiti ukupno na pismenom ispitu i intervjuu.

Intervju nosi maksimalno 50 bodova ili 50% ukupnih bodova koje kandidat može osvojiti ukupno na pismenom ispitu i intervjuu.

Na pismenom dijelu ispita kandidati odgovaraju na 10 pitanja od kojih svako nosi po 5 bodova. Moguće je osvojiti maksimalno 50 bodova.

Intervjuu pristupaju kandidati koji ostvare najmanje 30 bodova ili 60% od ukupnog broja bodova na pismenom testu.

Pismeni ispit traje 60 minuta.

Intervju se sastoji od tri pitanja.

Svim kandidatima na intervjuu postavljaju se pitanja istog sadržaja, a trajanje intervuja je maksimalno 10 minuta.

Komisija utvrđuje pitanja iz stava (1) ovog člana neposredno prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati istoga dana kada i pismeni ispit.

Intervju obuhvata sljedeće kriterije: a) opće osobine, b) fleksibilnost, c) motiviranost, d) predznanje o poslu, e) relevantno radno iskustvo, gdje se svaki od kriterija boduje u rasponu od 1 do 10 bodova.

Kandidati se ocjenjuju na način da im članovi komisije postavljaju pitanja te im se za svaki od pet kriterija dodijeljuje broj bodova u rasponu od 1 do 10.

Broj bodova koje je kandidat ostvario na Intervjuu predstavlja srednju vrijednost svih dodijeljenih bodova od strane članova komisije (minimalno 5, maximalno 50).

IV.

 

Komisija vrši bodovanje na sljedeći način da zbraja ukupan broj bodova na pismenom ispitu i intervjuu.

Kandidat može ukupno osvojiti 100 bodova.

V.

Materijali za spremanje ispita su sljedeći:

 

Odgajatelji:

 

 

Kuhar:

  • Normativi za ishranu djece u jaslicama i vrtiću, Izdavač: Zavod za unaprijeđenje domaćinstva BiH – odjeljenje za unaprijeđenje individualne kolektivne ishrane Sarajevo 1987.god.dostupno u biblioteci JU obdanište Travnik

 

Njegovateljica – medicinska sestra:

 

 

VI.

Kriteriji za bodovanje sastavni su dio Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor uposlenika JU Obdaništa “Travnik” Odgajatelj (2 izvršitelja), kuhar (1 izvršitelj), njegovatelj-medicinska sestra (1 izvršitelj)

 

Kriteriji bodovanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *